Hotline
Hỗ trợ khách hàng
Nhập tên miền bạn muốn kiểm tra? VD: company.com

Tên miền đuôi mới

Tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN) đã cung cấp các tên miền cấp cao nhất dùng chung mới(New generic Top Level Domain - New gTLD) mở rộng từ các đuôi tên miền đã quá quen thuộc như .com .net,... sang các dạng mới như .bike, .clothing, .camera, .ventures, .estate, .photography,...

Các tên miền mới này sẽ giúp cho các cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng đăng ký một tên miền phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mình, dễ nhớ, dễ tìm kiếm mà không bị trùng nhãn hiệu, thương hiệu với các tên miền .com có số lượng quá đông đúc như hiện nay. Hãy đón đầu kỷ nguyên Internet, khẳng định giá doanh nghiệp bằng việc đăng ký ngay các tên miền mới tại Alexan

.work
.click
Tên miền đuôi mới
.link
.space
.futbol
.pictures
.rocks
.audio
.juegos
.club
.nagoya
.tokyo
.yokohama
.cymru
.wales
.pink
.blue
.red
.agency
.report
.supply
.supplies
.exposed
.ninja
Tên miền đuôi mới
.photography
Tên miền đuôi mới
.technology
Tên miền đuôi mới
.photos
Tên miền đuôi mới
.equipment
Tên miền đuôi mới
.gallery
Tên miền đuôi mới
.graphics
Tên miền đuôi mới
.lighting
Tên miền đuôi mới
.directory
Tên miền đuôi mới
.today
Tên miền đuôi mới
.tips
Tên miền đuôi mới
.company
Tên miền đuôi mới
.systems
Tên miền đuôi mới
.management
Tên miền đuôi mới
.center
Tên miền đuôi mới
.support
Tên miền đuôi mới
.email
Tên miền đuôi mới
.solutions
Tên miền đuôi mới
.education
Tên miền đuôi mới
.institute
Tên miền đuôi mới
.international
.schule
.gratis
.website
.city
.reisen
.desi
.hiphop
.network
.business
.rip
.football
.run
.pics
.reviews
.dance
.diet
.help
.band
.video
.news
.live
.cloud
.bargains
Tên miền đuôi mới
.photo
Tên miền đuôi mới
.gift
.webcam
.trade
.vacations
.works
Tên miền đuôi mới
.guru
Tên miền đuôi mới
.land
Tên miền đuôi mới
.bike
Tên miền đuôi mới
.clothing
Tên miền đuôi mới
.plumbing
Tên miền đuôi mới
.singles
Tên miền đuôi mới
.camera
Tên miền đuôi mới
.estate
Tên miền đuôi mới
.contractors
Tên miền đuôi mới
.construction
Tên miền đuôi mới
.kitchen
Tên miền đuôi mới
.enterprises
Tên miền đuôi mới
.tattoo
Tên miền đuôi mới
.shoes
Tên miền đuôi mới
.sexy
Tên miền đuôi mới
.domains
Tên miền đuôi mới
.academy
Tên miền đuôi mới
.computer
Tên miền đuôi mới
.training
Tên miền đuôi mới
.builders
Tên miền đuôi mới
.coffee
.cash
.digital
.beer
.associates
.media
.toys
.country
.cheap
.zone
.boutique
.farm
.services
.vision
.fish
.tools
.parts
.industries
.pub
.community
.cleaning
.catering
.cards
Tên miền đuôi mới
.marketing
Tên miền đuôi mới
.guitars
.bid
.events
.productions
.democrat
.foundation
.properties
.social
.rentals
.immobilien
.watch
.cool
Tên miền đuôi mới
.repair
Tên miền đuôi mới
.camp
Tên miền đuôi mới
.glass
Tên miền đuôi mới
.florist
Tên miền đuôi mới
.house
Tên miền đuôi mới
.solar
.exchange
.gripe
.moda
.discount
.fitness
.church
.life
.guide
.surf
.direct
.place
.deals
.kaufen
.consulting
.town
.nyc
.fail
.limited
.care
.cooking
.fishing
.horse
.rodeo
.vodka
.republican
.vet
.soy
.world
.how
.gifts
.sarl
.market
.engineer
.hosting
.property
.casa
.yoga
.immo
.auction
.software
.rehab
.gives
.forsale
.money
.party
.science
.flowers
.chat
.style
.school
.wedding
.fashion
.garden
.fit
.site
.plus
.sale
.army
.navy
.airforce
.express
.cafe
.team
.show
.dog
.date
.faith
.review
.love
.accountant
.download
.loan
.racing
.win
.lol
Tên miền đuôi mới
.buzz
.kiwi
.christmas
.blackfriday
.rest
Tên miền đuôi mới
.menu
.actor
.haus
.quebec
.attorney
.lawyer
.dentist
.irish
.ink
.wiki
.online
.mortgage
.degree
.viajes
Tên miền đuôi mới
.limo
.codes
.partners
Tên miền đuôi mới
.holiday
.condos
.maison
.tienda
.flights
.cruises
.villas
.expert
Tên miền đuôi mới
.holdings
Tên miền đuôi mới
.ventures
Tên miền đuôi mới
.diamonds
Tên miền đuôi mới
.voyage
Tên miền đuôi mới
.recipes
Tên miền đuôi mới
.careers
.dating
.capital
.engineering
.tax
.fund
.furniture
.claims
.finance
.insure
.bayern
.lease
.university
.financial
.healthcare
.clinic
.dental
.surgery
.restaurant
.delivery
.pizza
.coach
.memorial
.legal
.poker
.design
.apartments
.bingo
.tennis
.golf
.tours
.jewelry
.theater
.taxi
.hockey
.io
.io
.tech
.scot
.london
.vegas
.paris
.build
.bar
.global
.press
.cricket
.green
.bio
.physio
Tên miền đuôi mới
.ceo
.investments
.credit
.accountants
.host
.loans
.best
.energy
.tires
.adult
.porn
.archi
.gold
.reise
.creditcard
.casino
.sucks
Bộ lọc tên miền
Tên miền phổ biến
Chọn lọc
Bảng giá tên miền
Phí khởi tạo Phí Đăng Ký Phí duy trì /năm Transfer
.work
Free
170.000đ
170.000đ 136.000đ Đăng Ký Chuyển về
.click
Free
237.000đ
237.000đ 190.000đ Đăng Ký Chuyển về
.link
Free
271.000đ
271.000đ 217.000đ Đăng Ký Chuyển về
.space
Free
271.000đ
271.000đ 217.000đ Đăng Ký Chuyển về
.futbol
Free
294.000đ
294.000đ 235.000đ Đăng Ký Chuyển về
.pictures
Free
294.000đ
294.000đ 235.000đ Đăng Ký Chuyển về
.rocks
Free
294.000đ
294.000đ 235.000đ Đăng Ký Chuyển về
.audio
Free
294.000đ
294.000đ 235.000đ Đăng Ký Chuyển về
.juegos
Free
294.000đ
294.000đ 235.000đ Đăng Ký Chuyển về
.club
Free
407.000đ
407.000đ 326.000đ Đăng Ký Chuyển về
.nagoya
Free
407.000đ
407.000đ 326.000đ Đăng Ký Chuyển về
.tokyo
Free
407.000đ
407.000đ 326.000đ Đăng Ký Chuyển về
.yokohama
Free
407.000đ
407.000đ 326.000đ Đăng Ký Chuyển về
.cymru
Free
407.000đ
407.000đ 326.000đ Đăng Ký Chuyển về
.wales
Free
407.000đ
407.000đ 326.000đ Đăng Ký Chuyển về
.pink
Free
441.000đ
441.000đ 353.000đ Đăng Ký Chuyển về
.blue
Free
441.000đ
441.000đ 353.000đ Đăng Ký Chuyển về
.red
Free
441.000đ
441.000đ 353.000đ Đăng Ký Chuyển về
.agency
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.report
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.supply
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.supplies
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.exposed
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.ninja
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.photos
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.equipment
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.graphics
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.lighting
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.directory
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.tips
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.company
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.systems
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.management
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.center
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.support
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.email
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.solutions
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.education
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.institute
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.international
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.schule
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.gratis
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.website
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.city
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.reisen
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.desi
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.hiphop
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.network
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.business
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.rip
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.football
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.run
Free
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng Ký Chuyển về
.pics
Free
576.000đ
576.000đ 461.000đ Đăng Ký Chuyển về
.reviews
Free
576.000đ
576.000đ 461.000đ Đăng Ký Chuyển về
.dance
Free
576.000đ
576.000đ 461.000đ Đăng Ký Chuyển về
.diet
Free
576.000đ
576.000đ 461.000đ Đăng Ký Chuyển về
.help
Free
576.000đ
576.000đ 461.000đ Đăng Ký Chuyển về
.band
Free
576.000đ
576.000đ 461.000đ Đăng Ký Chuyển về
.video
Free
576.000đ
576.000đ 461.000đ Đăng Ký Chuyển về
.news
Free
576.000đ
576.000đ 461.000đ Đăng Ký Chuyển về
.live
Free
576.000đ
576.000đ 461.000đ Đăng Ký Chuyển về
.cloud
Free
610.000đ
610.000đ 488.000đ Đăng Ký Chuyển về
.bargains
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.photo
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.gift
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.webcam
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.trade
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.vacations
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.works
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.guru
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.clothing
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.singles
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.contractors
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.construction
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.kitchen
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.enterprises
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.tattoo
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.shoes
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.sexy
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.domains
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.academy
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.computer
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.training
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.builders
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.coffee
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.cash
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.digital
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.beer
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.associates
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.media
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.toys
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.country
Free
723.000đ
723.000đ 578.000đ Đăng Ký Chuyển về
.cheap
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.zone
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.boutique
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.farm
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.services
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.vision
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.fish
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.tools
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.parts
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.industries
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.pub
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.community
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.cleaning
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.catering
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.cards
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.marketing
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.guitars
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.bid
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.events
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.productions
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.democrat
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.foundation
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.properties
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.social
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.rentals
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.immobilien
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.watch
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.cool
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.repair
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.camp
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.glass
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.florist
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.house
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.solar
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.exchange
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.gripe
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.moda
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.discount
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.fitness
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.church
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.life
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.guide
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.surf
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.direct
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.place
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.deals
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.kaufen
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.consulting
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.town
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.nyc
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.fail
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.limited
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.care
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.cooking
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.fishing
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.horse
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.rodeo
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.vodka
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.republican
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.vet
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.soy
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.world
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.how
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.gifts
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.sarl
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.market
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.engineer
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.hosting
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.property
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.casa
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.yoga
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.immo
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.auction
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.software
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.rehab
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.gives
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.forsale
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.money
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.party
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.science
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.flowers
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.chat
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.style
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.school
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.wedding
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.fashion
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.garden
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.fit
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.site
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.plus
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.sale
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.army
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.navy
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.airforce
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.express
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.cafe
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.team
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.show
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.dog
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.date
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.faith
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.review
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.love
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.accountant
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.download
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.loan
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.racing
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.win
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.lol
Free
775.000đ
775.000đ 620.000đ Đăng Ký Chuyển về
.buzz
Free
870.000đ
870.000đ 696.000đ Đăng Ký Chuyển về
.kiwi
Free
870.000đ
870.000đ 696.000đ Đăng Ký Chuyển về
.christmas
Free
945.000đ
945.000đ 756.000đ Đăng Ký Chuyển về
.blackfriday
Free
945.000đ
945.000đ 756.000đ Đăng Ký Chuyển về
.rest
Free
945.000đ
945.000đ 756.000đ Đăng Ký Chuyển về
.menu
Free
945.000đ
945.000đ 756.000đ Đăng Ký Chuyển về
.actor
Free
945.000đ
945.000đ 756.000đ Đăng Ký Chuyển về
.haus
Free
945.000đ
945.000đ 756.000đ Đăng Ký Chuyển về
.quebec
Free
983.000đ
983.000đ 786.000đ Đăng Ký Chuyển về
.attorney
Free
983.000đ
983.000đ 786.000đ Đăng Ký Chuyển về
.lawyer
Free
983.000đ
983.000đ 786.000đ Đăng Ký Chuyển về
.dentist
Free
983.000đ
983.000đ 786.000đ Đăng Ký Chuyển về
.irish
Free
983.000đ
983.000đ 786.000đ Đăng Ký Chuyển về
.ink
Free
1.006.000đ
1.006.000đ 805.000đ Đăng Ký Chuyển về
.wiki
Free
1.006.000đ
1.006.000đ 805.000đ Đăng Ký Chuyển về
.online
Free
1.017.000đ
1.017.000đ 814.000đ Đăng Ký Chuyển về
.mortgage
Free
1.153.000đ
1.153.000đ 922.000đ Đăng Ký Chuyển về
.degree
Free
1.153.000đ
1.153.000đ 922.000đ Đăng Ký Chuyển về
.viajes
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.limo
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.codes
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.partners
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.holiday
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.condos
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.maison
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.tienda
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.flights
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.cruises
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.villas
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.expert
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.holdings
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.ventures
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.diamonds
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.voyage
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.recipes
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.careers
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.dating
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.capital
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.engineering
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.tax
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.fund
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.furniture
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.claims
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.finance
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.insure
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.bayern
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.lease
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.university
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.financial
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.healthcare
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.clinic
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.dental
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.surgery
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.restaurant
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.delivery
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.pizza
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.coach
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.memorial
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.legal
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.poker
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.design
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.apartments
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.bingo
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.tennis
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.golf
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.tours
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.jewelry
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.theater
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.taxi
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.hockey
Free
1.198.000đ
1.198.000đ 958.000đ Đăng Ký Chuyển về
.io
Free
1.356.000đ
1.356.000đ 1.085.000đ Đăng Ký Chuyển về
.tech
Free
1.356.000đ
1.356.000đ 1.085.000đ Đăng Ký Chuyển về
.scot
Free
1.514.000đ
1.514.000đ 1.211.000đ Đăng Ký Chuyển về
.london
Free
1.514.000đ
1.514.000đ 1.211.000đ Đăng Ký Chuyển về
.vegas
Free
1.514.000đ
1.514.000đ 1.211.000đ Đăng Ký Chuyển về
.paris
Free
1.695.000đ
1.695.000đ 1.356.000đ Đăng Ký Chuyển về
.build
Free
1.921.000đ
1.921.000đ 1.537.000đ Đăng Ký Chuyển về
.bar
Free
1.921.000đ
1.921.000đ 1.537.000đ Đăng Ký Chuyển về
.global
Free
1.921.000đ
1.921.000đ 1.537.000đ Đăng Ký Chuyển về
.press
Free
1.921.000đ
1.921.000đ 1.537.000đ Đăng Ký Chuyển về
.cricket
Free
1.932.000đ
1.932.000đ 1.546.000đ Đăng Ký Chuyển về
.green
Free
1.932.000đ
1.932.000đ 1.546.000đ Đăng Ký Chuyển về
.bio
Free
1.932.000đ
1.932.000đ 1.546.000đ Đăng Ký Chuyển về
.physio
Free
2.339.000đ
2.339.000đ 1.871.000đ Đăng Ký Chuyển về
.ceo
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.investments
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.credit
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.accountants
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.host
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.loans
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.best
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.energy
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.tires
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.adult
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.porn
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.archi
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.gold
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.reise
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.989.000đ Đăng Ký Chuyển về
.creditcard
Free
3.774.000đ
3.774.000đ 3.019.000đ Đăng Ký Chuyển về
.casino
Free
3.842.000đ
3.842.000đ 3.074.000đ Đăng Ký Chuyển về
.sucks
Free
8.475.000đ
8.475.000đ 6.780.000đ Đăng Ký Chuyển về
Giá trên chưa gồm VAT
Tên miền Quốc Tế VAT 10%
Tên miền Việt Nam: VAT không chịu thuế GTGT
Quy trình đăng ký tên miền
 • 1
  Tìm kiếm tên miền quý khách muốn đăng ký tại ô tìm kiếm trong trang này hoặc các trang tìm kiếm khác trên pavietnam.vn
  Click "Đăng ký" các tên miền có thể đăng ký mà bạn muốn
 • 2
  Sau khi xác nhận giá, thời hạn hợp đồng, quý khách click "Thanh toán". Sau khi chọn hình thức thanh toán, click "Tiếp tục" để hoàn tất
 • 3
  Email thông báo hoàn thành đăng ký sẽ được gửi tới email của quý khách.
  Sau khi nhận được thanh toán từ quý khách, tên miền sẽ được kích hoạt và có thông tin whois sau 1-2 ngày