Hotline
Hỗ trợ khách hàng
Nhập tên miền bạn muốn kiểm tra? VD: company.com

Thuê Server Riêng

VPS VPS
VPS VPS
VPS VPS
VPS VPS

Dedicated Server là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý riêng, tức quý khách sẽ sở hữu một phần cứng máy chủ riêng và toàn quyền cài đặt hệ điều hành và phần mêm bên trong độc lập quản lý hoàn toàn.  Nếu như Web Hosting phải sử dụng 1 server chung cho nhiều khách hàng, có thể gây ảnh hưởng lẫn nhau về tài nguyện server thì giờ đây Dedicated Server là giải pháp tốt nhất.

Được trang bị sẵn server  và  danh tiếng hàng đầu thế giới, bao gồm toàn bộ chi phí chỗ đặt + đường truyền
RAID 0, 1, 5, 6, 10
Hệ điều hành: Hỗ trợ setup CentOS đối với Linux hoặc Windows Server đối với Windows
Hỗ trợ setup công cụ quản lý Hosting Control Panel.
Cổng trong nước max 100Mbps và quốc tế max 10Mbps.
Toàn quyền (Full root access+ hardware) quản trị Server thông qua Remote Desktop hay Tenet/SSH.
Chủ động khởi động server
Chỉ tặng RAM đối với server có thông tin khuyến mãi và đăng ký mới từ 1 năm trở lên
 1. Server DELL

  Server E5000 Serial
  Server E5000 Serial
  Intel E5300, 2.60GHz, 2M Cache
  RAM: 4GB

  HDD: SATA 500GB

  IP: 1

  Băng thông: 500GB/month

  Cổng quốc tế (up/down): 6/4 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  1.196.000  x 12 tháng
  1.290.000 x 1 tháng
  1.244.000 x 3 tháng
  1.221.000 x 6 tháng
  Server E3-1200 v3 Serial
  Server E3-1200 v3 Serial
  Intel Xeon E3-1220 v3, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM: 4GB

  HDD: SATA 500GB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 8/6 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  2.686.000  x 12 tháng
  3.584.000 x 1 tháng
  3.226.000 x 3 tháng
  2.870.000 x 6 tháng
  2.686.000 x 24 tháng
  Server E7500 Serial
  Server E7500 Serial
  Intel E7500, 2.93GHz, 3M Cache
  RAM: 4GB

  HDD: SATA 500GB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 6/4 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  1.534.000  x 12 tháng
  1.928.000 x 1 tháng
  1.808.000 x 3 tháng
  1.635.000 x 6 tháng

  Server INTEL

  Server E3-1200 v2 Serial
  Server E3-1200 v2 Serial
  Intel Xeon E3-1220 v2, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM: 4GB

  HDD: SATA 500GB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 6/4 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  1.589.000  x 12 tháng
  2.121.000 x 1 tháng
  1.909.000 x 3 tháng
  1.699.000 x 6 tháng
  Server E3-1200 v3 Serial
  Server E3-1200 v3 Serial
  Intel Xeon E3-1220 v3, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM: 4GB

  HDD: SATA 500GB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 8/6 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  1.984.000  x 12 tháng
  2.648.000 x 1 tháng
  2.383.000 x 3 tháng
  2.121.000 x 6 tháng
  Server E5-2600 v3 Serial
  Server E5-2600 v3 Serial
  Intel Xeon E5-2620 v3, 2.4GHz, 15MB Cache, 6 Cores, 12 Threads
  RAM: 4GB + Free 4G RAM

  HDD: SATA 1TB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 10/8 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  3.671.000  x 12 tháng
  4.919.000 x 1 tháng
  4.422.000 x 3 tháng
  3.927.000 x 6 tháng
  Server X3440
  Server X3440
  Intel Xeon X3440 2.53Ghz, 8M Cache, 4 Cores
  RAM: 4GB

  HDD: SATA 500GB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 6/4 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  1.334.000  x 12 tháng
  1.675.000 x 1 tháng
  1.509.000 x 3 tháng
  1.422.000 x 6 tháng
  Server E5400 Serial
  Server E5400 Serial
  Intel Xeon E5405, 12MB Cache, 2.0GHz, 4 Cores
  RAM: 4GB

  HDD: SATA 500GB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 6/4 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  1.394.000  x 12 tháng
  1.658.000 x 1 tháng
  1.570.000 x 3 tháng
  1.482.000 x 6 tháng
  Server Intel E5600 Serial
  Server Intel E5600 Serial
  Intel Xeon E5606, 8M Cache, 2.13 GHz, 4 Cores
  RAM: 4GB

  HDD: SATA 1TB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 8/6 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  2.247.000  x 12 tháng
  2.684.000 x 1 tháng
  2.539.000 x 3 tháng
  2.394.000 x 6 tháng
  Server E3-1200 v5 Serial
  Server E3-1200 v5 Serial
  Intel Xeon E3-1220 v5, 3.0GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM: 4GB

  HDD: SATA 500GB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 8/6 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  2.209.000  x 12 tháng
  2.948.000 x 1 tháng
  2.653.000 x 3 tháng
  2.361.000 x 6 tháng

  Server HP

  Server E3-1200 v3 Serial
  Server E3-1200 v3 Serial
  Intel Xeon E3-1220 v3, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM: 4GB

  HDD: SATA 500GB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 8/6 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  2.699.000  x 12 tháng
  3.602.000 x 1 tháng
  3.242.000 x 3 tháng
  2.884.000 x 6 tháng
  Server E5-2600 v3 Serial
  Server E5-2600 v3 Serial
  Intel Xeon E5-2620 v3, 2.4GHz, 15MB Cache, 6 Cores, 12 Threads
  RAM: 8GB

  HDD: SATA 1TB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 10/8 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  3.761.000  x 12 tháng
  5.040.000 x 1 tháng
  4.531.000 x 3 tháng
  4.024.000 x 6 tháng

  Server IBM

  Server E3-1200 v3 Serial
  Server E3-1200 v3 Serial
  Intel Xeon E3-1220 v3, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
  RAM: 4GB

  HDD: SATA 500GB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 8/6 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  2.699.000  x 12 tháng
  3.602.000 x 1 tháng
  3.242.000 x 3 tháng
  2.884.000 x 6 tháng
  Server E5-2600 v3 Serial
  Server E5-2600 v3 Serial
  Intel Xeon E5-2620 v3, 2.4GHz, 15MB Cache, 6 Cores, 12 Threads
  RAM: 8GB

  HDD: SATA 1TB

  IP: 1

  Băng thông: Unlimited

  Cổng quốc tế (up/down): 10/8 Mbps

  Free Online Reboot
  Phí khởi tạo: Free
  3.761.000  x 12 tháng
  5.040.000 x 1 tháng
  4.531.000 x 3 tháng
  4.024.000 x 6 tháng

 1. Dịch vụ bổ sung
  +
  Server Manager - High Level
  999.000đ x 12 tháng
  1.199.000đ x 01 tháng
  999.000đ x 03 tháng
  999.000đ x 06 tháng
  999.000đ x 12 tháng
  Server Manager
  210.000đ x 3 tháng
  250.000đ x 01 tháng
  210.000đ x 03 tháng
  210.000đ x 06 tháng
  210.000đ x 12 tháng
  VPS/Dedicated/Colo IP
  100.000đ x 12 tháng
  100.000đ x 01 tháng
  100.000đ x 03 tháng
  100.000đ x 06 tháng
  100.000đ x 12 tháng
  100.000đ x 24 tháng
  100G SSD Dedicated
  720.000đ x 24 tháng
  900.000đ x 01 tháng
  855.000đ x 03 tháng
  810.000đ x 06 tháng
  765.000đ x 12 tháng
  720.000đ x 24 tháng
  120G SSD Dedicated
  864.000đ x 24 tháng
  1.080.000đ x 01 tháng
  1.026.000đ x 03 tháng
  972.000đ x 06 tháng
  918.000đ x 12 tháng
  864.000đ x 24 tháng
  240G SSD Dedicated
  1.600.000đ x 24 tháng
  2.000.000đ x 01 tháng
  1.900.000đ x 03 tháng
  1.800.000đ x 06 tháng
  1.700.000đ x 12 tháng
  1.600.000đ x 24 tháng
  Reload OS Dedicated 4h
  500.000đ = OneTime
  Reload OS Dedicated 24h
  200.000đ = OneTime
  1Gbps Local Port
  700.000đ x 3 tháng
  700.000đ x 03 tháng
  700.000đ x 06 tháng
  700.000đ x 12 tháng
  1Mbps Download Quoc Te
  840.000đ x 3 tháng
  840.000đ x 03 tháng
  840.000đ x 06 tháng
  840.000đ x 12 tháng
  1Mbps Upload Quoc Te
  216.000đ x 3 tháng
  216.000đ x 03 tháng
  216.000đ x 06 tháng
  216.000đ x 12 tháng
  2GB RAM ECC/FBDIM
  200.000đ x 3 tháng
  200.000đ x 01 tháng
  200.000đ x 03 tháng
  200.000đ x 06 tháng
  200.000đ x 12 tháng
  1GB RAM ECC/FBDIM
  100.000đ x 3 tháng
  100.000đ x 01 tháng
  100.000đ x 03 tháng
  100.000đ x 06 tháng
  100.000đ x 12 tháng
  250GB SATA HDD
  245.000đ x 3 tháng
  245.000đ x 01 tháng
  245.000đ x 03 tháng
  245.000đ x 06 tháng
  245.000đ x 12 tháng
  HDD SAS 2TB - 3.5 inch - Seagate
  1.080.000đ x 12 tháng
  1.200.000đ x 01 tháng
  1.164.000đ x 03 tháng
  1.128.000đ x 06 tháng
  1.080.000đ x 12 tháng
  1TB SATA 7200rpm HDD
  630.000đ x 12 tháng
  700.000đ x 01 tháng
  700.000đ x 03 tháng
  665.000đ x 06 tháng
  630.000đ x 12 tháng
  500GB SATA HDD
  300.000đ x 3 tháng
  300.000đ x 01 tháng
  300.000đ x 03 tháng
  300.000đ x 06 tháng
  300.000đ x 12 tháng
  1 x CPU Intel E5405
  450.000đ x 12 tháng
  500.000đ x 03 tháng
  475.000đ x 06 tháng
  450.000đ x 12 tháng
  1 x CPU Intel E5606
  810.000đ x 12 tháng
  900.000đ x 03 tháng
  855.000đ x 06 tháng
  810.000đ x 12 tháng
  1 x CPU Intel E5620
  900.000đ x 12 tháng
  1.000.000đ x 01 tháng
  1.000.000đ x 03 tháng
  950.000đ x 06 tháng
  900.000đ x 12 tháng
  1 x CPU Intel E5-2620
  1.350.000đ x 12 tháng
  1.500.000đ x 03 tháng
  1.425.000đ x 06 tháng
  1.350.000đ x 12 tháng
  Windows Server 2008|2012 Standard R2-1 Processor (64 bit)
  550.000đ x 1 tháng
  550.000đ x 01 tháng
  550.000đ x 03 tháng
  550.000đ x 06 tháng
  550.000đ x 12 tháng
  550.000đ x 24 tháng
  550.000đ x 36 tháng
  Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng