Hotline
Hỗ trợ khách hàng
Nhập tên miền bạn muốn kiểm tra? VD: company.com

Biểu mẫu, hồ sơ đăng ký

Mẫu dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Bản khai đăng ký tên miền Download
Bản khai thay đổi thông tin tên miền Download
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền Download
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền Download
Mẫu dành cho cá nhân
Bản khai đăng ký tên miền Download
Bản khai thay đổi thông tin tên miền Download
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền Download
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền Download
Mẫu dành cho cơ quan, tổ chức đăng ký tên miền dưới ".GOV.VN"
Bản khai đăng ký tên miền Download
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền Download
Bản khai thay đổi thông tin tên miền Download
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền Download
Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký
Chuyển từ nhà đăng ký khác về Alexan Vietnam Download
Mẫu đăng ký bảo vệ tên miền
Đơn đăng ký bảo vệ tên miền Download
Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền bảo vệ Download
Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền
Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền Download

Quy định mới đối với domain quốc tế

Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin
Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet .
Thông tin 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet .